Азербайджан

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Азербайджан

Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Република Азербайджан

Подписан 31 октомври 2018 г. в София

Срок на действие: 5 години

След този срок неговото действие автоматично остава в сила за следващия период от 5 години, освен ако някоя от страните не уведоми другата страна писмено по дипломатически път най-малко шест (6) месеца предварително за намерението си да прекрати този Меморандум за разбирателство.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“