Кипър

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Кипър

Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2018-2021

Подписана на 27 ноември 2017 г. в Никозия, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г.

Срок на действие: до подписване на нова, но не по-късно от 30 юни 2022 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“