До 30 април 2019 г. Стипендии за обучение за учебната 2019/2020 година в Словашката република

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2019 г. » До 30 април 2019 г. Стипендии за обучение за учебната 2019/2020 година в Словашката република

Правителството на Словашката република предоставя стипендии за обучение за учебната 2019/2020 година в Словашката република

Националната стипендиантска програма на Словашката република за академичната 2019/2020 година е отворена за кандидатстване.

Програмата е одобрена от словашкото правителство през 2005 г. и е финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република.

Подробна информация за програмата на словашки, английски, руски, френски и испански език, както и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на: www.scholarships.sk.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи по електронен път на следния адрес: www.scholarships.sk , в срок до 30 април 2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“