Резултатите за конкурс за подбор на преподаватели за българските общности

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2019 г. » Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница » Резултатите за конкурс за подбор на преподаватели за българските общности

Резултатите от проведения на 11.04.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г., както следва:

 1. За преподавател - методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова:
  Нели Гургева
 2. За преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  Людмила Попова
 3. За преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, Одеска област, Украйна:
  Иво Христов
 4. За преподавател по българска народна хореография в Бердянски държавен педагогически университет и Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна:
  Кирил Бельов
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“