525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

ДОС за придобиването на квалификация по професия

525010 Техник по транспортна техника от област на образование "Техника" (публ. 01.06.2021 г.)

525020 Монтьор на транспортна техника от област на образование "Техника"  (публ. 15.06.2021 г.)

525060 Монтьор на подемно-транспортна техника (публ. 08.09.2020 г.)

525090 Авиационен техник

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“