До 12 август 2019 г. Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 12 август 2019 г. Конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура

Министерството на образованието и науката

обявява

конкурс за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура, актуализирана през 2017 г.


Новите проектни предложения се подават на електронен носител на български и английски език в МОН до 12 август 2019 г. на адрес: бул. „Александър Дондуков“ 2 А, дирекция „Наука“, МОН и на електронен адрес: [email protected]

За повече информация към настоящата обява са приложени общи изисквания за новите проектни предложения, методология за оценка и формуляр.

Въпросник за нови проектни предложения

Въпросник за нови проектни предложения (на английски език)

Приложение 2 - МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА за научноизследователски инфраструктури (НИ)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“