Резултати за конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година » Резултати за конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница

Резултати от проведения на 07.06.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г., както следва:

1. За преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова:

Снежина Йорданова Владимирова

2. За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан:

Ангелинка Тодорова Иванова

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“