Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

Начало » Приобщаващо образование » Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства


Стратегически документи

Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

План за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.)


Дейности в подкрепа на образователната интеграция се осъществяват от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

http://coiduem.mon.bg/

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“