582 Строителство

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 582 Строителство

ДОС за придобиването на квалификация по професия

582010 Строителен техник (публикувано 08.09.2020 г.)

582040 Строител-монтажник (публикувано 19.09.2019 г.)

582080 Помощник в строителството (публикувано 08.09.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“