Конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » Конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.

Обява за конкурс

Във връзка с изпълнението на Националната програма за полярни изследвания 2017-2021 (НППИ), приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерски съвет, Центърът за полярни изследвания към Софийския университет "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.
 
Ще бъдат финансирани проекти в научни области, определени в НППИ, както следва:
 
  1. Науки за земята;
  2. Биология и екология;
  3. Медицина;
  4. Геодезия, картография и ГИС;
  5. Океанографски науки;
  6. Инженерни науки
Всички необходими документи и условия за кандидатстване ще намерите на страницата на Националния център за полярни изследвания, раздел: "Конкурси 2019"
http://www.polarcenter-bg.com/10501086108510821091108810891080_2019.html?fbclid=IwAR27J7eOSmkdM00sA0ry9SVyUy4iojFLEnBGSamVzP6wr1ZqK7WYXH1E_8Y
 
Срок за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 18.09.2019 г. (дата на получаване в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“)
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“