Конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.

Обява за конкурс

Във връзка с изпълнението на Националната програма за полярни изследвания 2017-2021 (НППИ), приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерски съвет, Центърът за полярни изследвания към Софийския университет "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –2019 г.
 
Ще бъдат финансирани проекти в научни области, определени в НППИ, както следва:
 
  1. Науки за земята;
  2. Биология и екология;
  3. Медицина;
  4. Геодезия, картография и ГИС;
  5. Океанографски науки;
  6. Инженерни науки
Всички необходими документи и условия за кандидатстване ще намерите на страницата на Националния център за полярни изследвания, раздел: "Конкурси 2019"
http://www.polarcenter-bg.com/10501086108510821091108810891080_2019.html?fbclid=IwAR27J7eOSmkdM00sA0ry9SVyUy4iojFLEnBGSamVzP6wr1ZqK7WYXH1E_8Y
 
Срок за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 18.09.2019 г. (дата на получаване в деловодството на СУ „Св. Климент Охридски“)
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“