4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


4. Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ съгласно приложение № 4;

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио“

Списък с класираните за финансиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 1   (публ. 04.10.2019 г.)

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 1 (публ. 09.09.2019 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 12.09.2019 г. вкл.

Формуляр за кандидатстване


Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Списък с класираните за финансиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 2 (публ. 04.10.2019 г.)

Проектосписък на класираните и на недопуснатите до класиране проектни предложения на училищата и детските градини по модул 2 (публ. 09.09.2019 г.)

Срок за предложения и отстраняване на технически пропуски до 12.09.2019 г. вкл.

Формуляр за кандидатстване


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование” 

Лица за контакт:
Рени Рангелова – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 499, [email protected]  
Веселина Ганева – държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02/9217 458, [email protected]  


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“