2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1;


2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2;

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“


Модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Списък с класираните за финансиране училищата по модул 2 "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади" на НП "Ученически олимпиади и състезания"

Формуляр за кандидатстване на училище

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение

Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 433, e-mail: [email protected];
Юлиян Одажиян – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 489, e-mail: [email protected] 


 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“