6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съгласно приложение № 6;

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“