10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10;

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Правила за координацията и контрола на дейностите по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"

Приложение 1 - Формуляр за участие
Приложение 2 - Справка за дължимите обезщетения за периода
Приложение 3 - Декларация за условията
Приложение 4 - Декларация за достоверност на данните
Приложение 5 - Отчет за получените и изплатените средства през 2019 г.

Ръководител: Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected] 
Антон Коев – главен експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“