15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


15. Национална програма „ИТ бизнесът преподава“ съгласно приложение № 15;

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „ИТ бизнесът преподава“ по Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ (публ. 26.11.2019)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „ИТ бизнесът преподава“ по Модул 2 „Включване на ИТ специалисти в учебния процес в училище“ (публ. 26.11.2019)

Списък на общинските и държавните училища, одобрени за финансиране от бюджета на НП „ИТ бизнесът преподава“ по Модул 3 „Учители в ИТ фирми“ (публ. 26.11.2019)

Ръководител: Евгения Костадинова - директор на дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Силвия Кънчева - държавен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 483; е-mail: [email protected] 
Анелия Русакова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел. 02 9217 451; е-mail: [email protected] 
Надежда Луканова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел. 02 9217 654; е-mail: [email protected] 
Александър Попов - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел. 02 9217 485; е-mail: [email protected] 
Петко Узунски - главен експерт в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, отдел „Счетоводство“, тел. 02 9217 490; е-mail: [email protected] 

За установяване на контакти и партньорства на училищата и ИТ фирмите: https://np.mon.bg

Срок за регистриране на училищни проекти за партньорства с ИТ фирмите: 21.10.2019 г.


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“