16. Национална програма „Иновации в действие“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 16. Национална програма „Иновации в действие“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16;

Национална програма „Иновации в действие“

Списък на училищата, утвърдени за участие в Националната програма "Иновации в действие" (публ. 18.09.2019 г., акт.14.10.2019 г.)

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ (публ. 14.10.2019 г.)

Приложение - Протоколи между частно иновативно училище и общинско/държавно училище (публ. 14.10.2019 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“