2018-2019

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране » Архив "Класиране" » 2018-2019

Класиране за учебната 2018/2019 година


Протоколи от национални състезания по професии

Oкончателни резултати от Националния кръг на Националното състезание по счетоводство, проведено в Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев“ -  гр. Гоце Делчев за учебната 2018/2019 г.

Класиране на бизнес идеите в Националното състезание "Най-добра бизнес идея"

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на конкурс „Най добър млад фризьор и гримьор“, 22-24 април 2019 г., гр. Хасково

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на конкурс „Млади таланти в модата“ – 22-24 април 2019 г., гр. Хасково


Протоколи от олимпиади и национални състезания по предмети

Протокол за класирането на Националния летен турнир по информатика

Резултати от Националното състезание по учебен предмет хореография „Фолклорна плетеница“

Протоколи с резултатите от националния кръг на олимпиадата по техническо чертане

Протокол от XVIII Национален конкурс „Бог е любов“

Резултати от финален кръг на национално състезание „Виртуално предприятие“

Протокол с лауреатите и класирането на националния кръг на олимпиадата по ИТ

Протокол с резултатите и оценките на участниците, с призовите места и с лауреатите на националния кръг на олимпиадата по астрономия, Ст. Загора, 19 – 21.04.2019 г.

Протокол с лауреатите и резултатите от националната олимпиада по история и цивилизации, 20 – 21 април 2019 г., Копривщица

Протокол за крайното класиране и лауреатите на XII Национална олимпиада по гражданско образование, 19-21 април 2019 г., гр. Трявна

Протокол с резултатите от националния кръг на олимпиадата по география и икономика

Протокол с класирането на Пролетните състезания по информатика, 19 до 21 април 2019 г., гр. Велико Търново.

XXI Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 12-14 април 2019 г., гр. Панагюрище

Протокол с резултатите и оценките на участниците и с лауреатите на националния кръг на олимпиадата по математика

Протокол с резултатите и оценките на участниците, с лауреатите и с разширения отбор в националния кръг на олимпиадата по физика, Русе, 5-7 април 

Протокол за резултатите и за лауреатите от националния кръг на олимпиада по испански език

Протоколи с резултатите, лауреатите и оценките  от националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Протокол за класиране на участниците в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога", 6 април 2019 г., гр. Ямбол

Окончателен протокол на класиране учениците на националния кръг на олимпиадата по немски език 

Протокол с резултатите от националния кръг на олимпиадата по български език и литература

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по английски език за учебната 2018-2019 година

Протокол за резултатите и за лауреатите от националния кръг на олимпиада по френски език

Протокол за резултатите и за лауреатите от националния кръг на олимпиада по италиански език

Протокол за крайното класиране и лауреатите на XXXI Национална олимпиада по философия, 29 - 31 март 2019 г., гр. Варна и за определяне на участниците в разширения национален отбор за Международната олимпиада по философия

Протокол за резултатите и за лауреатите от националния кръг на 44-а Олимпиада по биология и здравно образование, Смолян,  30 – 31 март 2019 г

Протокол на учениците, допуснати до участие в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации през учебната 2018/2019 година

Списък на учениците, които Националната комисия допуска за участие в Националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VIII до XII клас през учебната 2018/2019 година

Списък на учениците, които Националната комисия допуска за участие в Националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VII клас през учебната 2018/2019 година

Окончателен протокол за класираните ученици на националния кръг на олимпиадата по гражданско образование - 2019 г.

Протокол за класиране на олимпиада по информатика - национален кръг, Стара Загора, 15-18 март 2019 г.

Списък на допуснатите и недопуснатите за национален кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Протокол от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните номисии за участие в националния кръг на олимпиадата по физика − 2019 г.

Резултати и лауреати на 51-ата Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда – 17-18 март 2019 г., Ямбол

Протокол от арбитрирането на писмените работи на учениците от Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и за допускане до участие в Националния кръг на олимпиадата за учебната 2018/2019 година

Окончателен протокол на класираните ученици на националния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2018/2019 година

Списък с резултатите на класираните ученици за национален кръг на олимпиадата по астрономия

Протокол за резултатите от Пролетното национално състезание по физика, Вършец, 08-10.03.2019 г.

Протокол от националния кръг на фестивала на авторска драматургия и театър на английски език за учебната 2018/2019 година

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по испански език

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по италиански език

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по френски език

Протокол с окончателните резултати на учениците от националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година

Протокол на класираните за националния кръг на XXXI олимпиада по философия 2019 г. 

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език

Окончателен протокол за допускане за участие в националния кръг на LI олимпиада по химия и опазване на околната среда

Протокол с допуснатите ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година

Окончателно класиране на отборите в Националното състезание „Турнир на младите физици“, 1–3 февруари 2019 г., гр. Перник

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2018-2019 година

Протокол от класирането на Националния есенен турнир по информатика, гр. Шумен, 23-25 ноември 2018 г.

Протокол за резултатите от Националното състезание „Ключови компетентности по природни науки“

Протокол от класирането на Националния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов", който се проведе в София, 1-2 декември 2018 г.

Протокол от ХVII Националното състезание по природни науки и екология, 24 – 25 ноември 2018 г., гр. Видин

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 година

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2018-2019 година

Протокол за резултатите от Есенно национално състезание по физика, 01-03.11.2018 г., гр. Сандански

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“