Учебна 2015/2016 година

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина » Архив » Учебна 2015/2016 година


СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина за учебната 2015/2016 година с окончателната стойност на финансовото подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 334 от 08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина


 

Правилата за отчитане на средствата, утвърдени със Заповед № РД 09-1053/06.08.2015 г. и приложенията към тях

Писмо за предстоящо обучение за въвеждане в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“