Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Начало » Професионално образование » Качество » Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Проект № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP „EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+

 

Информация за проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално образование и обучение“ - „EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+

Цели и основни дейности

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“