Кандидатстване за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 05.01.2021 г.)

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина » Кандидатстване за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 05.01.2021 г.)

 

Кандидатстване за вписване в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година (публ. 05.01.2021 г.)

Министерството на образованието и науката разшири възможностите на електронната платформа предназначена за обслужване на българските неделни училища в чужбина, като разработи НОВ МОДУЛ предназначен за кандидатстване на българските неделни училища в чужбина за вписването им в списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година.

Срокът за подаване на предложенията е до 31 януари 2021 година като имат право да кандидатстват:

  • организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност;
  • задгранични представителства на Република България в чужбина;
  • български православни църковни общини;
  • Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“ – Атон, Гърция.

Линк, на който може да кандидатствате: https://world.mon.bg/registers/profile


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“