Архив

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив

Министерство на образованието и науката удължава срока по обявен подбор на независими експерти за попълване състава на Комисията за наблюдението, оценката и анализа на дейността на Фонд „Научни изследвания“ по чл. 7, ал. 2 от Правилника (публ. 31.07.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 14.08.2020 г. на адрес: Министерство на образованието и науката, гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” 2А, до дирекция „Наука”, както и на следния електронен адрес: [email protected] 


Подбор на независими експерти за попълване състава на комисиите за наблюдението, оценката и анализа на научноизследователската дейност на научните организации и висшите училища, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (публ. 12.06.2020 г.)

Обява
Автобиография (европейски формат CV)

Документите се подават в срок до 20.07.2020 г. на адреса на министерството, както и на следния електронен адрес: [email protected]


Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 г. повече>> https://mon.bg/bg/100861 (публ. 09.06.2020 г.) Срок: до 17 часа на 23.06.2020 г.


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс „Българска научна периодика - 2020 г. “ повече>>https://mon.bg/bg/100860 (публ. 09.06.2020 г.) Срок:  до 17:00 часа на 10.07.2020 г.


Национална стипендиантска програма на L’Oréal и ЮНЕСКО „За жените в науката“
https://mon.bg/bg/100846 (публ. 22.05.2020 г.)


Временни научноекспертни комисии https://mon.bg/bg/100847

Награди „Питагор“ 2020 г. https://mon.bg/bg/100800


22. Национален конкурс „Млади таланти“ 2020 г. https://mon.bg/bg/100796

На вниманието на участниците в конкурс "Млади таланти": https://mon.bg/bg/100804


Инициативата за иновативни медикаменти (IMI2) обяви покана за представяне на проектни предложения в шест области

https://mon.bg/bg/100792 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“