До 22 април 2020 г. Награди „Питагор“ 2020 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » До 22 април 2020 г. Награди „Питагор“ 2020 г.

За дванадесета поредна година МОН връчи наградите „Питагор“ за принос в науката
24 май 2020 г.

(публ. 27.05.2020 г.)

Заповед за определяне състава на журито

Списък на номинирани за награда „Питагор“, 2020 г.

Заповед за награждаване на учени в отделните категории


 

Награди за наука „Питагор“

Награди „Питагор“ 2020 г. за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2017-2019 г.

 

(публ. 25.03.2020 г.)

През 2020 г. наградите за принос в науката „Питагор“ ще бъдат връчвани в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в следните три категории:
  - природни и инженерни науки;
  - хуманитарни и социални науки;
  - здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;
 7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина;
 8. Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни
Общи изисквания към подалите документи за участие са:
 • Попълнена апликационна форма;
 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Релевантност към съответната категория.

Попълнена апликационна форма за участие в конкурса могат да подават научни организации, група учени и индивидуални учени. Не се допускат за участие в процедурата учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

Крайният срок за подаване на предложенията е 22 април 2020 г. на електронни адреси:
[email protected]  и [email protected].

Връчването на наградите, в случай че срокът на действие на настоящото извънредно положение не бъде удължен, ще се проведе на официална церемония на 22 май 2020 г. от 18.30 ч. в Националния археологически институт с музей - БАН.

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен път.

Заповед № РД09-667/25.03.2019 г. за обявяването на конкурса
Апликационна форма

(публ. 25.03.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“