Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2020 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2020 г.

Учебна програма за обща професионална подготовка по учебен предмет чужд език по професията за професионалните направления от област на образование код 21 „Изкуства“ (публ. 15.09.2020 г.)

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет икономическа информатика по специалност код 4820101 „Икономическа информатика“ от професия код 482010 „Икономист-информатик“ от професионално направление код 482 „Приложна информатика“ (публ. 17.08.2020 г.) 

212 Музикални и сценични изкуства (публ. 26.06.2020 г., акт 08.09.2020 г.)

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (публ. 08.09.2020 г.)

214 Дизайн (публ. 08.09.2020 г.)

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 08.09.2020 г., акт. 24.09.2020 г.)

343 Финанси, банково и застрахователно дело (публ. 22.05.2020 г.)

443 Науки за земята (публ. 24.09.2020 г.)

481 Компютърни науки (публ. 18.09.2020 г.)

482 Приложна информатика (публ. 22.05.2020 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 27.03.2020 г., акт. 02.04.2020 г., ..., 18.09.2020 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (публ. 27.03.2020 г., акт. 24.08.2020 г., 08.09.2020 г., 17.09.2020 г.)

541 Хранителни технологии (публ. 15.09.2020 г.)

542 Производствени технологии-текстил, облекло, обувки и кожи (публ. 03.09.2020 г.)

543 Производствени технологии-дървесина, хартия, пластмаси и стъкло (публ. 08.09.2020 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство (публ. 08.09.2020 г., акт. 14.09.2020 г.)

724 Дентална медицина и зъботехника (публ. 15.09.2020 г.)

725 Медицинска диагностика и лечебни технологии (публ. 15.09.2020 г.)

762 Социална работа и консултиране (публ. 17.09.2020 г.)

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг (публ. 03.09.2020 г., акт. 15.09.2020 г.)

812 Пътувания, туризъм и свободно време (публ. 15.05.2020 г.)

815 Фризьорски и козметични услуги (публ. 08.09.2020 г.)

851 Технологии за опазване на околната среда (публ. 24.09.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“