На вниманието на участниците в конкурс "Млади таланти"

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » До 7 април 2020 г. Конкурс „Млади таланти“ » На вниманието на участниците в конкурс "Млади таланти"


Както вече Ви информирахме тази година Националният конкурс „Млади таланти“ предстои да се проведе в периода 27-29 април 2020 г.

Крайният срок за подаване на разработките Ви остава 7 април на посочените вече имейли, но с оглед епидемиологичната обстановка в страната определянето на победителите ще се извърши онлайн. След оценка от журито на допуснатите кандидати в отделните научни категории, ще се проведе видео събеседване, на основата на което журито ще определи победителите в конкурса.

Пожелаваме успех на всички участници!

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“