На вниманието на участниците в конкурс "Млади таланти"

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » До 7 април 2020 г. Конкурс „Млади таланти“ » На вниманието на участниците в конкурс "Млади таланти"


Както вече Ви информирахме тази година Националният конкурс „Млади таланти“ предстои да се проведе в периода 27-29 април 2020 г.

Крайният срок за подаване на разработките Ви остава 7 април на посочените вече имейли, но с оглед епидемиологичната обстановка в страната определянето на победителите ще се извърши онлайн. След оценка от журито на допуснатите кандидати в отделните научни категории, ще се проведе видео събеседване, на основата на което журито ще определи победителите в конкурса.

Пожелаваме успех на всички участници!

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“