Постановления и Решения на МС

Начало » Наука » Стратегически и нормативни документи » Нормативни документи » Постановления и Решения на МС

Постановление № 212 от 1 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2021 г. (публ. 08.07.2021 г.)

Постановление № 72 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (Национална програма „Европейски научни мрежи“)
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 74 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (Национални научни програми „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“)
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)


Постановление № 353 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (обн. ДВ. бр.106 от 15 декември 2020 г.) (публ. 31.12.2020 г.)

Постановление № 261 от 17 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(oбн. ДВ. бр.83 от 25 септември 2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

Постановление № 103 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.
(обн. ДВ. бр.48 от 26 май 2020 г.)

Постановление  № 95 от 21 май 2020 година за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2020 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“) (публ. 24.02.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271 на МС от 24.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.  (обн. - ДВ, бр. 85 от 29.10.2019 г., в сила от 29.10.2019 г.) (публ. 29.09.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 на МС от 02.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за ДВУ и научни организации за 2019 г. за допълнителни стипендии на докторантите по ПМС № 90 от 2000 г.


Постановление № 243 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. - ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за ДВУ и БАН 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“