Национални програми 2020

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020

 

Годишен отчет на националните програми за развитие на образованието – 2020 година (публ. 15.04.2021 г.)

Одобрени с  Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 937 от 17 декември 2020 година за изменение

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“