2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 2. НП „Ученически олимпиади и състезания“

 

2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ съгласно приложение № 2

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

А) Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания“


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“
Лица за контакт:
Любка Алипиева – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“;
Елена Търничкова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.


Б) Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ (публ. 27.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване на училище

Формуляр за оценяване на проекти

Протокол за оценяване на проектите в РУО

Протокол за мониторингово посещение


Списък с класираните за финансиране училищата по модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" 2020/2021 на НП "Ученически олимпиади и състезания" (публ. 25.09.2020 г., акт. 28.09.2020 г.; 15.10.2020 г.)


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“
Лица за контакт:
Коста Костов – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“;
Надя Луканова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“