5. Национална програма „Успяваме заедно“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 5. Национална програма „Успяваме заедно“

 

5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Успяваме заедно“


Модул 1: „Хубаво е в детската градина” (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване


Модул 2: „Иновативна детска градина”  (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване


Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”  (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“