5. НП „Успяваме заедно“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 5. НП „Успяваме заедно“

 

5. Национална програма „Успяваме заедно“ съгласно приложение № 5

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Успяваме заедно“


Модул 1: „Хубаво е в детската градина” (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Окончателен протокол за извършеното класиране по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ - класирани и некласирани (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Модул 2: „Иновативна детска градина”  (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Окончателен протокол за извършеното класиране по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 2 „Иновативна детска градина“ - класирани и некласирани  (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Модул 3: „Обединени за качествено предучилищно образование”  (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Окончателен протокол за извършеното класиране по Национална програма "Успяваме заедно", Модул 3 „Обединени за качествено предучилищно образование“ - класирани и некласирани  (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Окончателен протокол за недопуснати детски градини по Национална програма "Успяваме заедно"  (публ. 15.07.2020 г., акт. 03.08.2020 г.)


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

Лица за контакт:
Ваня Трайкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, e-mail: [email protected];
Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“