6. НП „Обучение за ИТ кариера“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 6. НП „Обучение за ИТ кариера“

 

6. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“ съгласно приложение № 6

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ кариера“


Стартира кандидатстването по национална програма „Обучение за ИТ кариера“


Лица за контакт:
Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 797, e-mail: [email protected];
Александър Попов – главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 485, e-mail: [email protected];
Радостинка Василева – старши експерт в дирекция „Професионално образовани и обучение“, тел.: 02 9217 724, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“