8. НП „Квалификация“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 8. НП „Квалификация“

 

8. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 8

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Квалификация“


Ръководител: Радостина Новакова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ (ПСРККР), тел.: 024241169, e-mail: [email protected]  

Лице за контакти: Жасмина Александрова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“, тел.: 024241163, e-mail: [email protected]


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“