10. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 10. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Ръководител: Дима Коцева, 02/9217484, [email protected]  
Лица за контакт:
За държавните училища, РЦПППО, ЦПЛР - Божидарка Марева, 02/9217404, [email protected]  
За общинските училища, детски градини и ЦПЛР - Антон Коев, 02/9217605, [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“