13. НП „Без свободен час“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 13. НП „Без свободен час“

 

13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“

Заявление за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 05.10.2020 г.)

Справка-декларация за възнаграждение на учител (публ. 05.10.2020 г.)

Карта за мониторингово посещение (публ. 05.10.2020 г.)


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217449, e-mail: [email protected];
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217749, e-mail: [email protected].

Списък на общински, държавни училища и ЦСОП, за които са одобрени средства за финансиране за периода 01.07.2020 г. - 31.10.2020 г., утвърден със Заповед № РД 09-3535/08.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 08.12.2020 г.)

Списък на детските градини, за които са одобрени средства за финансиране за периода 01.07.2020 г. - 31.10.2020 г., утвърден със Заповед № РД 09-3535/08.12.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 08.12.2020 г.)

Списък на общински и държавни училища и ЦСОП,
за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час“- 2020, за периода 01.11.2019 г.- 30.06.2020 г.,
утвърден със Заповед № РД 09 - 2559/18.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 21.09.2020 г.)

Списък на детските градини,
за които са одобрени средства за финансиране от бюджета на НП „Без свободен час“- 2020, за периода 01.11.2019 г.- 30.06.2020 г., утвърден със Заповед № РД 09 - 2559/18.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 21.09.2020 г.)

 


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“