13. Национална програма „Без свободен час“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 13. Национална програма „Без свободен час“

 

13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 22.05.2020 г.)


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“