13. НП „Без свободен час“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 13. НП „Без свободен час“

 

13. Национална програма „Без свободен час“ съгласно приложение № 13

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Без свободен час“


Модул „Без свободен час в училище“ и Модул „Без свободен час в детската градина“

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на отпуск по време на учебни занятия (публ. 22.05.2020 г.)


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакти:
Моника Златкова – държавен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217449, e-mail: [email protected];
Мариана Лозанова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 029217749, e-mail: [email protected].


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“