16. НП „Иновации в действие“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 16. НП „Иновации в действие“

 

16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Иновации в действие“


Кандидатстването по Националната програма „Иновации в действие“ ще започне от 15 юли 2020 година и ще се извършва по електронен път на следния адрес: https://ischools.mon.bg.

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“, утвърдени със Заповед № РД09-1389/26.06.2020 г. (публ. 29.06.2020 г.)

Списък на училищата, включени в НП "Иновации в действие" за учебната 2020/2021 година (публ. 05.11.2020 г.)

Списък на училищата, които ще организират форуми за учебната 2020/2021 година (публ. 05.11.2020 г.)

 


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217430,  e-mail: [email protected]

Лица за контакт:

Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217547, e-mail:  [email protected]

Дарина Панайотова - държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217769 , e-mail: [email protected]

Борис Шейнин – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217710, e-mail:  [email protected]

Евгения Пушникова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217579,  e-mail: e.pushnikov[email protected]

Илияна Славова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217636, e-mail: [email protected]

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“