21. НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 21. НП „Изграждане на училищна STEM среда“

 

21. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ съгласно приложение № 21

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“


Правила за оценяване на проектни предложения по дейност I и дейност II от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ (публ. 04.06.2020 г.)


Кандидатстването по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ е 20 дни от датата на публикуването на националната програма и се извършва по електронен път на следния адрес: stem.mon.bg (публ. 12.05.2020 г.):

(публ. 12.05.2020 г.)


Зам. ръководител:
Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217430, [email protected]

За контакти и информация:
Борис Шейнин - държавен експерт в дирекция ОБГУМ, e-mail: [email protected]; тел.: 029217710;
Ваня Карабашева - старши експерт в дирекция ОБГУМ, e-mail: [email protected]; тел.: 29217431.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“