621 Растениевъдство и животновъдство

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 621 Растениевъдство и животновъдство

Специалности от професия код 621030 „Растениевъд“

6210302 Полевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210303 Зеленчукопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210304 Трайни насаждения (публ. 01.02.2021 г.)

6210305 Селекция и семепроизводство (публ. 29.01.2021 г.)

6210306 Тютюнопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури (публ. 01.02.2021 г.)

6210308 Растителна защита (публ. 29.01.2021 г.)


Специалности от професия код 621050 „Животновъд“ 

6210502 Говедовъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210503 Овцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210504 Свиневъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210505 Птицевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210506 Зайцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210507 Пчеларство (публ. 29.01.2021 г.)

6210508 Коневъдство и конна езда (публ. 29.01.2021 г.)


6210801 Механизация на селското стопанство от професия код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника” (публ. 29.01.2021 г.)


6210901 Лозаровинарство от професия код 621090 „Лозаровинар“ (публ. 01.02.2021 г.)


6211101 Зеленчукопроизводство (публ. 19.05.2020 г.)

6211102 Трайни насаждения (публ. 19.05.2020 г.)

6211103 Тютюнопроизводство (публ. 21.05.2020 г.)

6211104 Гъбопроизводство, билки, етеричномаслени и медоносни култури (публ. 20.05.2020 г.)


6211201 Говедовъдство и биволовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211202 Овцевъдство и козевъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211203 Свиневъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211204 Птицевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211205 Зайцевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211206 Пчеларство (публ. 21.05.2020 г.)

6211207 Бубарство (публ. 21.05.2020 г.)

6211208 Коневъдство (публ. 21.05.2020 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“