622 Градинарство (паркове и градини)

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 622 Градинарство (паркове и градини)

 

6220301 Озеленяване и цветарство от професия код 622030„Работник в озеленяването  (публ. 19.05.2020 г.)

Специалности от професия код 622020 „Озеленител“ 

6220201 Цветарство (публ. 28.01.2021 г.)

6220202 Парково строителство и озеленяване (публ. 28.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“