622 Градинарство (паркове и градини)

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 622 Градинарство (паркове и градини)

 

6220301 Озеленяване и цветарство от професия код 622030„Работник в озеленяването  (публ. 19.05.2020 г.)

Специалности от професия код 622020 „Озеленител“ 

6220201 Цветарство (публ. 28.01.2021 г.)

6220202 Парково строителство и озеленяване (публ. 28.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“