623 Горско стопанство

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 623 Горско стопанство

 

6230301 Механизация на горското стопанство от професия код 623030 „Механизатор на горска техника“ (публ. 28.01.2021 г.)

6230401 Горско стопанство от професия код 623040 „Лесовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230501 Горско и ловно стопанство от професия код 623050 „Дивечовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230601 Лесокултурни дейности (публ. 19.05.2020 г.)

6230602 Дърводобив (публ. 19.05.2020 г.)

6230603 Дивечовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6230604 Билкарство (публ. 19.05.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“