543 Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 543 Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Специалности от професия код 543020 „Оператор в дървообработването“

5430201 Производство на мебели (публ. 28.01.2021 г.)

5430202 Производство на врати и прозорци (публ. 28.01.2021 г.)

5430203 Производство на тапицирани изделия (публ. 28.01.2021 г.)

5430204 Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби (публ. 28.01.2021 г.)

5430205 Моделчество и дървостругарство (публ. 28.01.2021 г.)

5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство (публ. 28.01.2021 г.)

5430207 Производство на дървесни плочи (публ. 28.01.2021 г.)

5430208 Производство на фурнир и слоиста дървесина (публ. 28.01.2021 г.)

5430209 Производство на дървени детски играчки (публ. 28.01.2021 г.)


5430901 Производство на фасонирани материали (публ. 19.05.2020 г.)

5430902 Производство на тапицирани изделия (публ. 19.05.2020 г.)

5430903 Производство на бъчви (публ. 19.05.2020 г.)

5430905 Производство на врати и прозорци (публ. 19.05.2020 г.)

5430906 Производство на мебели (публ. 19.05.2020 г.) 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“