525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства


5250201 Автотранспортна техника от професия код 525020 „Монтьор на транспортна техника“ (публ. 01.02.2021 г.)

5250801 Локомотиви и вагони от професия код 525080 „Монтьор на железопътна техника“ (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 525110 „Корабен монтьор“

5251101 Корабни машини и механизми (публ. 01.02.2021 г.)

5251102 Корабни тръбни системи (публ. 01.02.2021 г.)

5251103 Ремонт на кораби (публ. 01.02.2021 г.)


5251201 Автобояджийство (публ. 21.05.2020 г.)

5251202 Автотенекеджийство (публ. 21.05.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“