542 Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 542 Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи

Специалности от професия код 542030 „Оператор в текстилно производство“

5420301 Предачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420302 Тъкачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420303 Плетачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420304 Апретурно и багрилно производство (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542050 „Оператор в производството на облекло“

5420501 Производство на облекло от текстил (публ. 15.02.2021 г.)

5420502 Производство на облекло от кожи (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542070 „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“

5420701 Производство на обувни изделия (публ. 15.02.2021 г.)

5420702 Производство на коженогалантерийни изделия (публ. 15.02.2021 г.) 5420801 Текстилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420803 Апретурно и багрилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420901 Производство на облекло (публ. 21.05.2020 г.)

5421001 Обувно и коженогалантерийно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5421101 Шивачество (публ. 21.05.2020 г.)

5421201 Обущарство (публ. 21.05.2020 г.)

5421501 Бродерия (публ. 21.05.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“