2019

Начало » Учебници » Архив » Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти » 2019


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1135/ 17.04.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – иврит


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1136/ 17.04.2019 за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – арменски език


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – ромски, за учениците от I клас или от първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение

Заповед № РД09-1137/ 17.04.2019 г. за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет майчин език – ромски езикЗаповед № РД09-1130/17.04.2019 г. за утвърждаване на Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас, на учебници за Х клас и на учебни комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове

УКАЗАНИЯ за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище

Приложения към заповедта

 

 

 


Заповед № РД 09-1102/11.04.2019 г. за утвърждаване на списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас, за X клас и за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове

Приложение № 1 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и учебни комплекти за IV клас

Приложение № 2 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за X клас

Приложение № 3 Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебни комплекти за I, II, III, IV, V, VI и VII клас или за първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма година на обучение по майчин език турски език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове


Заповед № РД09-734/01.03.2019 г. за утвърждаване на

Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници


Заповед № РД 09-658/15.02.2019 г. за утвърждаване на списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, проектите на учебници за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка и на проектите на учебни комплекти по чужд език – руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка

Приложения към заповедта

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за X клас по учебния предмет икономика – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка

Списък на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебни комплекти по руски език за постигане на ниво В1.1

Списък с кодовете на проектите на учебници по предприемачество за VIII клас

Списък с кодовете на проектите на учебници по икономика за Х клас

Списък с кодовете на проектите на учебни комплекти по руски език, ниво В1.1


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Заповед № РД09-651/12.02.2019 г за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“