345 Администрация и управление

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 345 Администрация и управление

 

3450401 Бизнес-услуги от професия код 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450501 Малък и среден бизнес от професия код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450601 Касиер от професия код 345060 „Касиер“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450801 Снабдител (публ. 01.06.2020 г.)

3450701 Калкулант от професия код 345070 (публ. 18.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“