541 Хранителни технологии

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 541 Хранителни технологии


Специалности от професия код 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ 

5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти (публ. 01.02.2021 г.)

5410203 Производство на месо, месни продукти и риба (публ. 01.02.2021 г.)

5410205 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки (публ. 01.02.2021 г.)

5410206 Производство на захар и захарни изделия (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 541030 „Хлебар-сладкар“ от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410302 Производство на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410303 Декорация на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410501 Хранително-вкусова промишленост от професия код 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ (публ. 01.06.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“