541 Хранителни технологии

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 541 Хранителни технологии

5410501 Хранително-вкусова промишленост от професия код 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ (публ. 01.06.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“