521 Машиностроене, металообработване и металургия

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 521 Машиностроене, металообработване и металургия

 

 

5210303 Машини и съоръжения за заваряване от професия код 521030 „Машинен оператор“ (публ. 15.02.2021 г., акт. 08.03.2021 г.)

5210417 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството от професия код 521040 „Машинен монтьор” (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 521060 „Монтьор на прецизна техника“

5210601 Измервателна и организационна техника (публ. 01.03.2021 г.)

5210604 Лазерна и оптична техника (публ. 01.03.2021 г.)

5210605 Медицинска техника (публ. 01.03.2021 г.)


5210802 Металургия на цветните метали от професия код 521080 „Оператор в металургията“ (публ. 15.02.2021 г.)

5210901 Заваряване от професия код 521090 „Заварчик“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211001 Стругарство от професия код 521100 „Стругар“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211101 Шлосерство от професия код 521110 „Шлосер“ (публ. 01.06.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“