521 Машиностроене, металообработване и металургия

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 521 Машиностроене, металообработване и металургия

 

5210901 Заваряване от професия код 521090 „Заварчик“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211001 Стругарство от професия код 521100 „Стругар“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211101 Шлосерство от професия код 521110 „Шлосер“ (публ. 01.06.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“