213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти

ДОС за придобиването на квалификация по професия

213050 Компютърен аниматор (публ. 04.09.2020 г.)

213060 Компютърен график  (публ. 18.06.2020 г.)

213070 Графичен дизайнер (публ. 18.06.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“