Публични предприятия

Начало » Документация » Конкурси » Публични предприятия

Конкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 16.08.2021 г.)

Публична покана
Конкурсна процедура
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 25 август 2021 год.Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 18.08.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 28 август 2020 год.


Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София (публ. 29.07.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 10 август 2020 год.


Конкурсна процедура за подбор и оценка на кандидатите за членове на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (публ. 29.07.2020 г.)


Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

 

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 11 август 2020 год.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“