Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

Начало » Документация » Програми и проекти » Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022

 

Общо съобщение (публ. 09.11.2020 г, акт. 18.11.2020 г.)


Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Формуляр за кандидатстване по МОДУЛ 1 – „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ (Ф1)

Одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022  - детски ясли и градини (публ. 09.11.2020 г.)


Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“

Формуляр за кандидатстване по МОДУЛ 2 – „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ (Ф2)


Актуализирани одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 - неспециализирани училища (начални, основни, гимназии, обединени и средни, профилирани гимназии) към 04.03.2021 г. (публ. 10.03.2021 г.)

Актуализирани одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 - професионални гимназии към 04.03.2021 г. (публ. 10.03.2021 г.)


Одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 - неспециализирани училища (начални, основни, гимназии, обединени и средни), профилирани гимназии  (публ. 09.11.2020 г.)

Одобрени предложения по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020–2022 - професионални гимназии  (публ. 09.11.2020 г.)

Срокът за кандидатстване по програмата е до 08.09.2020 г. включително.


Лица за контакт:
Даниела Денчева – началник отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 634, [email protected];
Румяна Парушева-Пехливанова - главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 748, [email protected];
Мадлена Кръстева-Иванова - главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 673, [email protected];
Гергана Борянова - главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 868, [email protected];
Антоанета Кьосева - старши експерт в отдел „Инвестиционно планиране“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 650, [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“