Архив за учебната 2019/2020 година

Начало » Олимпиади и състезания » Олимпиади и национални състезания » Архив за учебната 2019/2020 година

Учебна 2019/2020 година

Във връзка със заповеди на министъра на образованието и науката и възстановяване провеждането на олимпиадите и националните състезания в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2019 – 2020 година, Националните комисии за организиране и провеждане на олимпиадите направиха промени в регламентите си. Измененията в регламентите са публикувани по-долу.

Заповед № РД09-1271/02.06.2020 г., изменяща Заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г., изменена със Заповед № РД09-1072/14.05.2020 г. (публ. 04.06.2020 г.)

Заповед № РД09-1264/ 02.06.2020 за промяна на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019 – 2020 година  (публ. 04.06.2020 г.)


Заповед № РД09-1036/12.05.2020 г. oтносно възстановане организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 15.05.2020 г.)

Заповед № РД09-1072/14.05.2020 г. относно възстановяване организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование  (публ. 15.05.2020 г.)

Заповед № РД09-1037/12.05.2020 г. относно условията при организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в системата на предучилищното и училищното образование  (публ. 15.05.2020 г.)

 

Заповед № РД09-499/21.02.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със заповеди № РД 09-67/16.01.2020 г., № РД 09-159/27.01.2020 г. и № РД09-227/ 29.01.2020, за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2019 – 2020 година (публ. 24.02.2020 г.)

Заповед № РД09-227/29.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. и Заповед № РД09-159/27.01.2020 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2019-2020 година  (публ. 29.01.2020 г.)

Заповед № РД09-159/27.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изм. със Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2019-2020 година  (публ. 27.01.2020 г.)

Заповед № РД09-67/16.01.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019-2020 година (публ. 17.01.2020 г.)

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година (публ. 30.08.2019 г.)


Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 24.10.2019 г.)

Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2273 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.09.2019 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 година, утвърдени със Заповед № РД09-748/31.12.2019 на министъра на младежта и спорта (публ. 08.01.2020 г.)

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2019/2020 година (публ. 23.10.2019 г.)

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката (публ. 09.10.2018 г.)


Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година

Информационни технологии (публ. 19.12.2019 г.)

Tехническо чертане (публ. 17.12.2019 г.)

География и икономика (публ. 12.12.2019 г.)

История и цивилизации (публ. 09.12.2019 г.)

Философия (публ. 09.12.2019 г.)

Гражданско образование (публ. 09.12.2019 г.)

Физика (публ. 06.12.2019 г., допълнено 10.12.2019 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 06.12.2019 г.)

Астрономия (публ. 04.12.2019 г.)

Италиански език (публ. 04.12.2019 г.)

Испански език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Френски език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Информатика (публ. 03.12.2019 г.)

Национална олимпиада “Знам и мога" за IV клас (публ. 02.12.2019 г., акт. 04.12.2019)

Биология и здравно образование (публ. 02.12.2019 г.)

Aнглийски език (публ. 02.12.2019 г.)

Немски език (публ. 02.12.2019 г.)

Математика (възрастова група IV–VII клас) (публ. 29.11.2019 г.)

Математическа лингвистика (публ. 29.11.2019 г.)

Български език и литература (публ. 28.11.2019 г.)

Руски език (публ. 28.11.2019 г.)

Математика (възрастова група VIII–XII клас) (публ. 28.11.2019 г.)

Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година 

Математическо състезание за ученици от IV клас "Mатематика за всеки" (публ. 28.05.2020 г.)

Национално състезание по компютърни мрежи  (публ. 27.02.2020 г.)

XIX Национален конкурс „Бог е любов” (публ. 27.01.2020 г.)

Mатематическо състезание „Европейско кенгуру“ (публ. 20.01.2020 г.)

Национално състезание по финансова грамотност (публ. 06.01.2020 г.)

Математическо състезание "Млади таланти" (публ. 20.12.2019 г.)

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил (публ. 19.12.2019 г.)

Пролетните математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 16.12.2019 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 16.12.2019 г.)

Национално състезание „Ключът на музиката“ (публ. 11.12.2019 г.)

Национално състезание „Фолклорна плетеница“ (публ. 11.12.2019 г.)

Националното състезание „Виртуално предприятие“ (публ. 09.12.2019 г.)

Пролетно национално състезание по физика (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по математическа лингвистика (публ. 29.11.2019 г.)

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ и Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас (публ. 28.11.2019 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Национални състезания по информатика (публ. 18.10.2019 г.)

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки (публ. 08.10.2019 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 08.10.2019 г.)

Национално състезание по природни науки и екология (публ. 08.10.2019 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 17.09.2019 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 17.09.2019 г.)

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2019/2020 година

Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС (публ. 11.02.2020 г.)

Най-добър млад готвач и 
Най-добър млад сервитьор (публ. 17.01.2020 г.)

Най-добър млад барман (публ. 17.01.2020 г.)

Най-добър млад хлебар-сладкар (публ. 17.01.2020 г.)

Производство на изделия от дървесина – мебели, стилни мебели и дърворезба (публ. 17.01.2020 г.)

Млад фермер (публ. 17.01.2020 г.)

Горски многобой (публ. 10.01.2020 г.)

Озеленяване и цветарство (публ. 10.01.2020 г.)

Най-добър млад строител (публ. 19.12.2019 г.)

Най-добра бизнес идея (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание по счетоводство (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 13.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад керамик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад заварчик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2020 (публ. 09.12.2019 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” (публ. 14.10.2019 г.)

Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“  (публ. 14.10.2019 г.)

Национален учебно-професионален конкурс (НУПК) „Най-добър млад инсталатор“  (публ. 14.10.2019 г.)

Национален преглед за млади изследователи (НПМИ) „Енергетика, икономика и математическо моделиране”  (публ. 14.10.2019 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“