522 Електротехника и енергетика

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 522 Електротехника и енергетика

 

Специалности от професия код 522020 „Електромонтьор“:

5220201  Електрически машини и апарати от професия код 522020 „Електромонтьор“ (публ. 13.01.2021 г.)

5220204 Електрообзавеждане на производството (публ. 13.01.2021 г.)

5220205 Електрообзавеждане на кораби (публ. 13.01.2021 г.)

5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (публ. 13.01.2021 г.)

5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220210 Електрически инсталации (публ. 13.01.2021 г.)

5220211 Електродомакинска техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220212 Електроенергетика (публ. 13.01.2021 г.)


Специалности от професия код 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“:

5220401 Топлоенергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220402 Ядрена енергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220406 Газова техника (публ. 14.01.2021 г.)

5220408 Възобновяеми енергийни източници (публ. 14.01.2021 г.)

5220409 Топлoтехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (публ. 14.01.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“