2019-2020

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране » Архив "Класиране" » 2019-2020

 

Класиране за учебната 2019/2020 година

Протокол за класиране на национален кръг на състезанието „Най-добра бизнес идея“ (публ. 16.07.2020 г.)

Протокол с резултатите на участниците в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" (публ. 10.07.2020 г.) 

Протокол с резултатите от националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 09.07.2020 г., акт.13.07.2020 г.)

Протокол за резултатите от националния кръг и окончателното класиране на участниците в олимпиадата по немски език (публ. 08.07.2020 г.)

Протокол за лауреатите и окончателните резултати на участниците в олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 07.07.2020 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите от националната олимпиада по история и цивилизации (публ. 06.07.2020 г.)

Протокол с резултатите и оценките на участниците и с лауреатите от националния кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 06.07.2020 г.) 

Протокол с резултатите и оценките на участниците, с лауреатите и с разширения отбор от националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 06.07.2020 г.) 

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 06.07.2020 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 06.07.2020 г.)

Резултати от националния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика (публ. 06.07.2020 г.)

Резултати от националния кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 06.07.2020 г.)

Резултати от националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 06.07.2020 г.)

Протокол за лауреатите и окончателните резултати на участниците в националния кръг на олимпиадата по география и икономика (публ. 06.07.2020 г.)

Протокол с резултатите и оценките на участниците, с лауреатите и с разширения отбор в националния кръг на олимпиадата по техническо чертане (публ. 03.07.2020 г.)

Протокол с лауреатите, резултатите и оценките на участниците в олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ. 03.07.2020 г.)

Протокол за лауреатите и за крайното класиране на олимпиадата по философия (публ. 02.07.2020 г.)

Протокол с резултатите и оценките на участниците, с лауреатите и с разширения отбор в националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 02.07.2020 г.)

Протокол с лауреатите и класирането на олимпиадата по гражданско образование (публ. 02.07.2020 г., акт. 03.07.2020 г.)

Протокол с лауреатите и класирането на националния кръг на олимпиадата по информационни технологии  (публ. 01.07.2020 г.)

Протокол с лауреатите и класирането на националния кръг на олимпиадата по информатика  (публ. 01.07.2020 г.)

Резултати от националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 01.07.2020 г.)


Протокол с резултатите на учениците, участвали в национално състезание „Виртуално предприятие“ (публ. 30.06.2020 г.)

Окончателен протокол за ученици, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование 2020 г. (публ. 30.04.2020 г.)

Окончателен протокол на националната комисия от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование 2020 г. (публ. 30.04.2020 г.)

Протокол на допуснатите ученици до национален кръг на националното състезание „Ключът на музиката“ (публ. 24.04.2020 г.)

Окончателни резултати и класиране по възрастови групи за Национално състезание по финансова грамотност, 22.02.2020 г. (публ. 21.04.2020 г.)

Списък на учениците от IV клас, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата “Знам и мога” (публ. 14.04.2020 г.)

Протокол на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации (13.04.2020 г.)

Протокол на допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по математическа лингвистика (публ. 09.04.2020 г.)

Списъците на допуснатите до националния кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 09.04.2020 г.)

Протокол с допуснатите до националния кръг на олимпиадата по география и икономика (публ. 09.04.2020 г.)

Протокол с допуснатите до националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 09.04.2020 г., актуализиран 27.04.2020 г.)

Протокол с допуснатите до националния кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 09.04.2020 г.)

Протокол за допуснатите до участие в националния кръг на олимпиадата по информатика (публ. 08.04.2020 г.)

Протокол за резултати на областния кръг на олимпиадата по информатика, 15.02.2020 г. (публ. 08.04.2020 г.)

Протокол с допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VIII до XII клас (публ. 07.04.2020 г.)

Протокол с допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VII клас (публ. 07.04.2020 г.)

Протокол за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 17.03.2020 г.)

Протокол за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 17.03.2020 г.)

Протокол за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 17.03.2020 г.)

Протокол за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 12.03.2020 г.)

Протокол за допускане до участие в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 12.03.2020 г.)

Протокол с допуснатите ученици до национален кръг на LII олимпиада по химия (публ. 09.03.2020 г.)

Протокол с допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по немски език (публ. 06.03.2020 г.)

Протокол за класираните за националния кръг на XXXII олимпиада по философия 2020 г. (публ. 05.03.2020 г.)

Протокол с допуснатите ученици до участие в националния кръг на националната олимпиада по руски език (публ. 24.02.2020 г.)

Окончателно класиране на отборите в „Турнир на младите физици“ (публ. 13.02.2020 г.)

Протокол за класиране на Националния есенен турнир по информатика, гр. Шумен, 22-24 ноември 2019 г. (публ. 02.12.2019 г.)

Протокол за класиране на Националния есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“, София, 29 ноември - 1 декември 2019 г. (публ. 02.12.2019 г.)

Протокол с резултатите на учениците от националния кръг на Многоезичното състезание (публ. 28.11.2019 г.)

Протокол от XVIII Национално състезание по природни науки и екология, 23 – 24 ноември 2019 г., гр. Търговище (публ. 26.11.2019 г.)

Протокол с резултатите от Есенното национално състезание по физика, 8-10 ноември 2019 г., гр. Велико Търново (публ. 20.11.2019 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в XII Национално състезание за ключови компетентности по природни науки, 15-17.11.2019г., Копривщица (публ. 19.11.2019 г.)

Протокол с резултатите от националния кръг на състезанието за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 11.11.2019 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание за учебната 2019-2020 година (публ. 04.11.2019 г., акт 06.11.2019 г.)

 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“